Σας προχθές… Τετάρτη, Αρκεί ένα κουνούπι

Quote

 

Σαν προχθές…Τετάρτη, αρκεί ένα κουνούπι για να αγαπήσεις ένα τέρας και το βλέμμα των παιδιών σου;

Continue reading